مرکز ترک اعتیاد
عوارض مصرف هم زمان متادون و الکل
۱۴۰۰-۰۱-۲۱
اعتیاد به الکل و اختلال بدشکلی بدن
اعتیاد به الکل و اختلال بدشکلی بدن
۱۴۰۰-۰۱-۲۱

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: ترکیب اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اعتیاد به الکل، باعث تشدید و افزایش علائم اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) می شود و افراد را به ادامه انجام رفتارهای مخاطره آمیز تشویق می کند.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) و سوء مصرف الکل، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و فردی که دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعی می باشد، نسبت به ساختار، قوانین و هنجارهای جامعه بی تفاوت بوده و اهمیتی برای سایر افراد قائل نیست. این افراد رفتارهای خطرناک زیادی انجام می دهند و هیچ گاه ابراز پشیمانی نمی کنند و میزان بالایی از تحریک پذیری و اقدامات لحظه ای را نشان می دهند که این ویژگی ها موجب می شود که فرد مستعد رفتارهای اعتیاد آور شود.

اعتیاد، اغلب اوقات با اختلال شخصیت ضد اجتماعی به طور همزمان اتفاق می افتد و اعتیاد به نوشیدن الکل یکی از شایع ترین این موارد است.

فرد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) که به نوشیدن الکل نیز اعتیاد دارد، ممکن است رفتارهای بسیار پرخاشگرانه و خصومت آمیز از خود نشان می دهد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی، تمایل به شروع زود هنگام مصرف الکل دارند، خیلی سریع با مشکلات مربوط به اعتیاد مواجه می شوند و به مدت طولانی از الکل استفاده می کنند.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) و اعتیاد به الکل معمولاً به طور همزمان اتفاق می افتد و درمان آن کمی دشوار است. الکل تمایل به اغراق و بزرگ نمایی دارد و موجب تشدید علائم اختلال شخصیت ضد اجتماعی مانند پرخاشگری، تکانشگری (تحریک پذیری و اقدامات لحظه ای)، خطر پذیری و عدم همدلی یا توجه به دیگران می شود.

یک الگوی درمانی منسجم باید متناسب با فرد باشد و به طور همزمان بتواند هم به مشکلات مرتبط با اختلال شخصیت ضد اجتماعی فرد و هم به اعتیاد او بپردازد به همین منظور بسیار مهم است که شروع به درمان فرد بیمار کنیم، زیرا پس روی (پسرفت و عقب نشینی) و احتباس اغلب در افرادی که به طور همزمان مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) و سوء مصرف الکل هستند، به عنوان یک مشکل به شمار می رود.

رابطه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و الکل

رابطه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و الکل

آیا افراد به منظور مقابله با اختلال شخصیت ضد اجتماعی به الکل روی می آورند؟

الکل غالباً به عنوان یک مکانیزم مقابله برای افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی به کار برده می شود زیرا آنها خیلی کم پیش می آید که به داشتن مشکل اعتراف کنند. فرد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) ویژگی های افراد مغرور، خودشیفته را از خود نشان می دهند و توجهی به عواقب کارهای مخاطره آمیز خود نداشته و از آنها درس عبرت نمی گیرند که در مقاله اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست؟ به بررسی کامل آن پرداخته ایم.

سوء مصرف الکل بیشتر مربوط به گرایش های تکانشی و خطر پذیری است که فرد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی نیز از این ویژگی برخوردار است. یکی دیگر از علاٸم فرد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD)، عدم مسئولیت و عدم توجه به ایمنی و عواقب احتمالی می باشد.

چگونه اعتیاد به الکل بر اختلال شخصیت ضد اجتماعی تأثیر می گذارد؟

اعتیاد به الکل بر افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) تأثیر منفی خواهد گذاشت. ترکیب اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اعتیاد به نوشیدن الکل باعث تشدید و افزایش علائم اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) خواهد شد و افراد را به ادامه انجام رفتارهای خطرناک ترغیب می کند.

افراد ممکن است میزان بالایی از تکانشگری را نشان دهند و تمایل بیشتری برای انجام رفتارهای خطرناک داشته باشند. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) میزان بالایی از پرخاشگری را نشان می دهند و اعتیاد به الکل موجب تشدید این رفتارهای پرخاشگرانه می شود.

سوء مصرف الکل همچنین ممکن است موجب شود که فرد بی عاطفه و بی ملاحظه شده و همچنین نسبت به اتفاقاتی که در اطرافش می افتد، بی تفاوت و بی احساس شود. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی زیاد تحت تأثیر احتمال عواقب منفی قرار نمی گیرند و ممکن است مصرف الکل باعث شود آنها کمتر به این موضوع توجه نشان دهند.

به همین جهت بهترین رویکرد درمانی، درمان و ترک الکل در مرکز ترک الکل آکسون، تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی می باشد چرا که به بیماران این فرصت را می دهد تا علاوه بر ترک الکل و ترک اعتیاد، به درمان اختلال شخصیت ضد اجتماعی نیز بپردازند.

حتما مطالعه کنید: ترک الکل
رابطه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و الکل

درمان اختلال شخصیت ضد اجتماعی

درمان اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اعتیاد به الکل

اگرچه درمان اختلالات شخصیتی بسیار دشوار است، درمان هایی مانند شناخت درمانی، گروه درمانی و مشاوره خانواده نشان داده اند که در درمان اختلال شخصیت ضد اجتماعی مفید واقع شده اند. زمانی که اعتیاد و اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) به طور همزمان اتفاق می افتد، درمان دشوارتر و پیچیده تر خواهد شد.

افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی به ندرت پیش می آید که داوطلبانه به دنبال درمان خود باشند زیرا آنها مسئولیت اعمال خود را به عهده نمی گیرند. این افراد بر این باورند که هیچ نوع مشکلی ندارند و اگر تصمیم بگیرند که به دنبال درمان خود بروند، بیشتر به خاطر ترک اعتیاد به کلینیک ترک اعتیاد مراجعه خواهند کرد نه به خاطر اختلال شخصیت ضد اجتماعی.

درمان اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) اغلب توسط دادگاه ها، به ویژه برای افراد مبتلا به بیماری های همزمان و سایر جرایم کیفری لازم الاجرا می شود.

با این وجود، احتباس درمان (طول درمان یا مدت زمان درمان است) اغلب کند پیش می رود زیرا افراد در ایجاد و حفظ رابطه با درمانگر خود مشکل دارند و مستعد عقب نشینی و پس روی هستند. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) و اعتیاد به الکل، نسبت به دریافت راهنمایی دیگران از خود مقاومت نشان می دهند و حاضر به همکاری نیستند و مدت زمان کافی در مسیر معالجه خود باقی نمی مانند و این امر درمان را دشوار و پیچیده تر خواهد کرد.

در این شرایط فرد نیاز به درمان منسجمی دارد که به طور همزمان هم به جنبه اختلال شخصیت ضد اجتماعی فرد و هم به جنبه اعتیاد فرد به الکل بپردازد. اولین رویکرد و روش برای این گونه افراد روان درمانی است و روش های فردی و گروهی نیز توصیه می شود. داروها نیز می توانند به طور بالقوه به ساماندهی سایر مسائل روانپزشکی مانند اضطراب یا افسردگی که همزمان اتفاق می افتند، کمک کنند.

همچنین می توان از نظر روانپزشک متخصص ترک الکل و تیم روانشناسی کلینیک ترک الکل آکسون، برای ایجاد انگیزه در افراد مبتلا به ASPD در ادامه درمان آنها استفاده کرد.

درمان رفتاری شناختی و کنترل وابستگی، دو نوع درمان هستند که نشان داده اند در درمان همزمان اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اعتیاد به الکل موثر واقع شده اند. درمان رفتاری شناختی به دنبال بالا بردن آگاهی افراد نسبت به الگوهای رفتاری آشفته به منظور تغییر رفتارهای آنها می باشد. کنترل وابستگی، از تقویت مثبت برای تشویق رفتارهای مفید استفاده می کند تا این نوع رفتارهای پسندیده دوباره تکرار شوند.

مرکز ترک الکل

رابطه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و الکل

سخن پایانی

اگر احساس می کنید که احتمال دارد با اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) و سوء مصرف الکل زندگی خود را سپری کنید، روانپزشک ترک اعتیاد و تیم روانشناسی کلینیک ترک الکل آکسون شما را در این زمینه همیاری می کنند. متخصصان کلینیک آکسون می توانند یک برنامه درمانی فوق العاده و بی نظیر برای مقابله با مصرف مواد و اختلالات همزمان مانند اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) اراٸه کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه کدام برنامه درمانی به شما کمک بیشتری خواهد کرد، با کارشناسان مرکز ترک الکل آکسون تماس بگیرید.

2 Comments

  1. سعید گفت:

    بهترین راه ترک متادون چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *