۱۳۹۶-۱۲-۱۹
تغذیه در درمان اعتیاد

نقش تغذیه در درمان اعتیاد

مقدمه افرادی که به انواع و اقسام مواد مخدر و مشروبات الکلی اعتیاد دارند، به دلیل تاثیرات بسیار زیان‌بار این ترکیبات و نیز عدم توجه به تغذیه خود، دچار کمبودها […]