۱۴۰۲-۱۱-۲۲
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض جوشاندن شربت اپیوم

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: شربت اپیوم، که پیش تر در مقاله شربت تریاک چیست؟ و در مقاله عوارض مصرف شربت اپیوم به معرفی کامل آن پرداخته ایم، […]
۱۴۰۲-۱۱-۰۷
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف شربت اپیوم

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: شربت اپیوم یک داروی مخدر است که از عصاره تریاک به دست می‌آید و متاسفانه توسط بسیاری از بیماران به عنوان دارو ترک […]