انتشار اخبار ، مقالات و رویدادهای مرتبط با اعتیاد و درمان اعتیاد و موضوعات وابسته به آن.

۱۳۹۶-۰۹-۱۱
برنامه‌ریزی پیشگیری از اعتیاد

برنامه‌ریزی پیشگیری از اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون ، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در مقاله‌های پیشگیری از اعتیاد و سطوح پیشگیری از اعتیاد لزوم پیشگیری و اهمیت راه‌کارهای جلوگیری از بروز و یا […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
سطوح پیشگیری از اعتیاد

سطوح پیشگیری از اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد ، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در مقاله پیشگیری از اعتیاد ، از لزوم برنامه ریزی و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه از اعتیاد خواندیم. اینکه چه تاثیری دارد […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۶
پیشگیری از اعتیاد

پیشگیری از اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد مرکز ترک اعتیاد : امروزه اهمیت پیشگیری از اعتیاد و تقدم آن بر درمان اعتیاد بر هیچ فردی پوشیده نیست و این باور کلی وجود دارد که […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۵
باورهای غلط درباره اعتیاد

باورهای غلط درباره اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد، مرکز ترک اعتیاد آکسون: مهم ترین مشکل در مواجه با مسئله اعتیاد و ترک اعتیاد، باورهای غلط درباره اعتیاد است. در این مقاله سعی کرده‌ایم به چند […]
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
کلینیک ترک اعتیاد

عوامل تاثیرگذار در مصرف مواد مخدر

کلینیک ترک اعتیاد آکسون ، مرکز ترک اعتیاد آکسون:در مقاله اعتیاد چیست و چگونه عمل میکند، اعتیاد را تعریف کردیم و مکانیسم آن را توضیح دادیم که چطور رفتاری خاص […]