انتشار اخبار ، مقالات و رویدادهای مرتبط با اعتیاد و درمان اعتیاد و موضوعات وابسته به آن.

۱۴۰۱-۰۲-۳۱
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف کوکائین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: کوکائین یک محرک اعتیاد آور است که توانایی آسیب رساندن به سیستم قلبی عروقی و تنفسی را دارد و منجر به پیامدهایی […]
۱۴۰۱-۰۲-۲۴
کلینیک ترک اعتیاد

مراقبت های پس از ترک اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: مراقبت های پس از ترک اعتیاد خود مرحله ای از درمان است که پس از ترک مواد مخدر یا ترک الکل باید […]
۱۴۰۱-۰۲-۱۷
کلینیک ترک اعتیاد

چگونه مصرف تفریحی مواد به اعتیاد تبدیل می شود؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اگر فردی بطور تفریحی مواد مصرف می کنند، فقط مواد مخدر یا مشروبات الکلی را از لحاظ اجتماعی مصرف می کند. این […]
۱۴۰۱-۰۲-۱۰
کلینیک ترک اعتیاد

کوکائین چه مدت در بدن باقی می ماند؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: کوکائین محرکی بسیار اعتیاد آور است که مصرف آن علاوه بر اعتیاد عوارض جسمانی و روانی بی شماری برای بیمار به همراه […]
۱۴۰۱-۰۲-۰۳
کلینیک ترک اعتیاد

ترک تریاک چند روز طول می کشد؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: یکی از متداول ترین سوالات بیماران کلینیک ترک اعتیاد آکسون که به تریاک وابستگی دارند این است که ترک تریاک چند روز طول […]