۱۴۰۲-۱۲-۲۶
کلینیک ترک اعتیاد

برای ترک هروئین چه بخوریم درد نکشیم؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: ترک هروئین و بطور کلی ترک اعتیاد، یکی از مراحل دشوار دستیابی به سلامتی برای معتادان است. این فرآیند با عوارضی چون […]
۱۴۰۱-۱۱-۰۸
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر مصرف هروئین بر جامعه

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: متاسفانه، مطابق آمار مصرف هروئین، روز به روز در حال افزایش است و برای افراد بسیار مهم است که از علائم سوء […]
۱۴۰۱-۱۰-۰۳
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر مصرف هروئین بر افسردگی

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: هروئین، مخدری بسیار اعتیاد آور با عوارض روانی و جسمانی شدید است که سوء مصرف آن عوارض بسیار شدیدی برای مصرف کننده […]
۱۴۰۱-۰۷-۰۲

عوارض هروئین بر قلب

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اعتیاد به هروئین، عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد که از مهمترین آنها می توانیم به تاثیر و […]
۱۴۰۱-۰۶-۰۵
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر هروئین بر سیستم عصبی

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: سوء مصرف مواد مخدر باعث افزایش ترشح دوپامین می شود و اگر سیستم عصبی شما بطور دائم در معرض دوپامین باشند نسبت […]