۱۴۰۲-۰۵-۰۷
کلینیک ترک اعتیاد

تأثیر زولپیدم بر حافظه

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: در دهه‌های اخیر، دانش درباره عملکرد مغز و تأثیرات داروها بر عملکرد ذهنی گسترش یافته است. یکی از داروهایی که در این […]
۱۴۰۲-۰۴-۳۱
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف کتامین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: کتامین یک داروی آنستزی آنالجزیک و هالوژنه‌ای است که ابتدا در دهه 1960 به عنوان یک داروی عمومی در جراحی استفاده شد. اما […]
۱۴۰۲-۰۴-۲۴
کلینیک ترک اعتیاد

علائم اعتیاد به قرص ب2

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اعتیاد به مواد مخدر مشکلی جدی است که بصورت گسترده در سراسر جهان تأثیرگذار است. یکی از مواد مخدری که در دسترس […]
۱۴۰۲-۰۴-۱۷
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف ماری جوانا در دراز مدت

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: متاسفانه مطابق آمار ماری جوانا از پر استفاده ترین محرک ها در جهان است. هر چند بسیاری از مردم از آن به […]
۱۴۰۲-۰۴-۱۰
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر ماری جوانا بر اختلال بیش فعالی

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: تعداد مطالعات علمی که ارتباط بین مصرف ماری جوانا و اختلال بیش فعالی و کم توجهی (ADHD) را بررسی کرده است بسیار […]