۱۴۰۱-۱۱-۱۵
مرکز ترک اعتیاد

اختلال دوقطبی چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اختلال دوقطبی با دوره های خلقی خاصی در قطب های مخالف طیف خلق تعریف می شود که در این مقاله به بررسی […]
۱۴۰۱-۱۱-۰۸
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر مصرف هروئین بر جامعه

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: متاسفانه، مطابق آمار مصرف هروئین، روز به روز در حال افزایش است و برای افراد بسیار مهم است که از علائم سوء […]
۱۴۰۱-۱۱-۰۱
کلینیک ترک اعتیاد

درمان اعتیاد در افراد سالمند

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: تشخیص اعتیاد در سالمندان نه تنها امری دشوار است، بلکه افراد بالای 65 سال مبتلا به اعتیاد، ممکن است سن گرایی (رفتار […]
۱۴۰۱-۱۰-۲۴
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف الکل در زمان بارداری

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: سوء مصرف الکل، عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کنندگان به همراه دارد، اما مصرف الکل در زمان بارداری می تواند بسیار […]
۱۴۰۱-۱۰-۱۷
کلینیک ترک اعتیاد آکسون

تاثیر مصرف آلپرازولام بر افسردگی

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: ارتباط بین آلپرازولام و افسردگی، کمی پیچیده به نظر می رسد. مطالعاتی که در مورد نقش آلپرازولام انجام گرفته است، قطعی نیستند. […]