۱۴۰۰-۰۵-۰۹
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر مصرف الکل بر لرزش

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: برای بهبود یا کاهش علائم لرزش اساسی مصرف الکل هرگز توصیه نمی شود. مصرف الکل ممکن است به بهبود علائم لرزش اساسی […]
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
کلینیک ترک اعتیاد

الکل و هذیان خمری

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: افرادی که الکل می نوشند، در هنگام ترک الکل بصورت غیر اصولی یا انجام هرگونه خوددرمانی، یا کاهش ناگهانی مقدار مصرف، ممکن است […]