۱۴۰۱-۰۱-۰۶
کلینیک ترک اعتیاد

الکل چه مدت در بدن باقی می ماند؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: از متداول ترین سوالات بیماران از مشاورین کلینیک ترک اعتیاد آکسون این است که آزمایش های الکل چه چیزی را نشان می دهد […]
۱۴۰۱-۰۱-۰۱
کلینیک ترک اعتیاد

ترک الکل در منزل

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اعتیاد به الکل، بیماری پیچیده ای است و علم پزشکی به تازگی شروع به درک آن کرده است. درمان اعتیاد به الکل […]
۱۴۰۰-۱۱-۰۹
کلینیک ترک اعتیاد

علائم مصرف الکل

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: فردی است که الکل مصرف می کند، با رفتارهای خود، خانواده و کسانی که دوستشان دارد را آزار می دهد. زمانی که […]
۱۴۰۰-۰۵-۰۹
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر مصرف الکل بر لرزش

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: برای بهبود یا کاهش علائم لرزش اساسی مصرف الکل هرگز توصیه نمی شود. مصرف الکل ممکن است به بهبود علائم لرزش اساسی […]
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
کلینیک ترک اعتیاد

الکل و هذیان خمری

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: افرادی که الکل می نوشند، در هنگام ترک الکل بصورت غیر اصولی یا انجام هرگونه خوددرمانی، یا کاهش ناگهانی مقدار مصرف، ممکن است […]