چه عواملی باعث می شود فرد مبتلا به اعتیاد شود؟

۱۴۰۱-۰۲-۱۷
کلینیک ترک اعتیاد

چگونه مصرف تفریحی مواد به اعتیاد تبدیل می شود؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اگر فردی بطور تفریحی مواد مصرف می کنند، فقط مواد مخدر یا مشروبات الکلی را از لحاظ اجتماعی مصرف می کند. این […]