میزان اعتیاد آوری هروئین

۱۴۰۰-۰۹-۰۶

شدت اعتیاد آوری هروئین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: هروئین یکی از اعتیادآورترین مواد مخدر شناخته شده برای انسان است. در نظرسنجی که در سال 2012 در ایالت متحده انجام شد، […]