مصرف آلپرازولام در زمان بارداری و شیردهی

۱۴۰۱-۰۳-۲۱
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف آلپرازولام در زمان بارداری و شیردهی

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: آلپرازولام، دارویی آرامبخش از خانواده بنزودیازپین ها می باشد که درشرایط خاص توسط پزشک برای بیماران تجویز می شود اما سوء مصرف […]