۱۴۰۱-۱۰-۰۳
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر مصرف هروئین بر افسردگی

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: هروئین، مخدری بسیار اعتیاد آور با عوارض روانی و جسمانی شدید است که سوء مصرف آن عوارض بسیار شدیدی برای مصرف کننده […]
۱۴۰۰-۱۲-۰۷
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف هروئین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: هروئین نوعی ماده مخدر است که بطور چشمگیری توانایی تغییر همه چیز، از احساسات و عملکرد مغز شما گرفته تا شکل ظاهری […]
۱۴۰۰-۰۹-۱۳
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف هروئین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: با مصرف هروئین چه اتفاقی برای شما می افتد؟ با هر بار مصرف این ماده مخدر، در معرض خطر شدید و آسیب […]