عوارض بلند مدت مصرف شربت اپیوم

۱۴۰۲-۱۱-۰۷
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف شربت اپیوم

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: شربت اپیوم یک داروی مخدر است که از عصاره تریاک به دست می‌آید و متاسفانه توسط بسیاری از بیماران به عنوان دارو ترک […]