روش بهبودی اعتیاد ورزشکاران

۱۴۰۰-۱۱-۰۲
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر ورزش بر اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: ورزشکاران حرفه ای فشارهای مختلفی را بطور مداوم تحمل می کنند. برخی ورزشکاران معتقدند که در برابر احتمال سوء مصرف مواد مخدر […]