رفتارها و خشونت های مرتبط با جستجوی مواد مخدر

۱۴۰۰-۰۷-۱۷

آیا افراد معتاد به هروئین خشن هستند؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: رسانه ها اغلب مصرف کنندگان هروئین را افرادی خشن که دائم از کوره در می روند و کنترل خود را از دست […]