رابطه مصرف الکل و سنگ کیسه صفرا

۱۴۰۱-۰۳-۲۳
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر الکل بر کیسه صفرا

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: سوء مصرف الکل عوارض روانی و جسمانی متعدی برای مصرف کننده به همراه دارد که طیف گسترده ای از بیماری ها را در […]