رابطه اعتیاد و اختلال ریتم خواب و بیداری

۱۴۰۱-۰۳-۲۸
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه اعتیاد و اختلال ریتم خواب و بیداری

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: سوء مصرف مواد با مشکلات متعدد مربوط به سلامت روانی و جسمی از جمله اختلالات خواب ارتباط تنگاتنگی دارد. به نظر می […]