درمان کهیر ناشی از مصرف الکل

۱۴۰۱-۰۳-۱۹
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف الکل و ایجاد کهیر

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: بسیاری از مطالعات نشان داده که مصرف الکل باعث ایجاد برخی از واکنش های آلرژیک همچون کهیر خواهد شد. یکی از سوالات […]