درمان اختلال شخصیت وسواسی جبری

۱۳۹۹-۰۱-۲۳
کلینیک اعصاب و روان

اختلال شخصیت وسواسی جبری چیست؟

کلینیک اعصاب و روان آکسون ، کلینیک روانپزشکی آکسون : در مقاله پیش رو به شناخت اختلال شخصیت وسواسی جبری می‌پردازیم، همان‌طور که میدانید اختلال شخصیت نوعی بیماری روانی به‌حساب […]