خودکشی بیماران اعتیاد به هروئین

۱۴۰۰-۰۸-۲۵
کلینیک ترک اعتیاد

خودکشی بیماران اعتیاد به هروئین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون:  افرادی که هروئین را ترک می کنند، ممکن است احساس ناامیدی یا تنهایی کنند و همین امر موجب ایجاد افکار خودکشی در […]