تکنیک های خانواده درمانی در اعتیاد

۱۴۰۰-۰۸-۱۵
کلینیک ترک اعتیاد

چگونه اعتیاد را به خانواده خود بگوییم؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: هیچ گاه از اینکه بخواهید به خانواده خود بگویید مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر یا الکل هستید احساس شرمساری نکنید. اعتراف […]