۱۴۰۱-۰۱-۲۷
کلینیک ترک اعتیاد

اوردوز با هروئین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: بدیهی است که مصرف هروئین، خطر اوردوز را افزایش خواهد داد. آگاهی از علاٸم اوردوز سرعت عمل بالا تنها عواملی است که […]
۱۴۰۰-۰۸-۲۵
کلینیک ترک اعتیاد

خودکشی بیماران اعتیاد به هروئین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون:  افرادی که هروئین را ترک می کنند، ممکن است احساس ناامیدی یا تنهایی کنند و همین امر موجب ایجاد افکار خودکشی در […]
۱۳۹۷-۱۱-۰۱

ترک هروئین