ترک سیگار با بر چسب نیکوتین

۱۳۹۹-۰۴-۲۱
مرکز ترک اعتیاد

ترک سیگار با چسب نیکوتین

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: متاسفانه این روزها میزان مصرف سیگار در میان اقشار جامعه افزایش چشمگیری داشته است به همین جهت ترک نیکوتین یا ترک سیگار […]