تاثیر مصرف الکل بر رفلاکس معده

۱۴۰۱-۰۳-۱۴
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه مصرف الکل و رفلاکس معده

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: رفلاکس معده با مصرف برخی محرک ها ممکن است افزایش پیدا کند در همین راستا الکل یکی از این محرک ها است […]