تاثیر الکل بر اعصاب و روان

۱۴۰۰-۰۲-۱۱

اعتیاد به الکل و اختلال دوقطبی

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: بیماران مبتلا به سوء مصرف الکل و اختلال دو قطبی از همپوشانی اعتیاد به الکل و اختلال دوقطبی با یکدیگر اطلاع دارند. […]
۱۴۰۰-۰۱-۲۸
اعتیاد به الکل و اختلال بدشکلی بدن

اعتیاد به الکل و اختلال بدشکلی بدن

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: سوء مصرف الکل عوارض متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد، همچنین مصرف الکل باعث بروز اختلالات روانی متعددی می شود که […]