انواع مواد مخدر صنعتی جدید

۱۳۹۸-۰۹-۰۳
مرکز ترک اعتیاد آکسون

مواد اعتیادآور جدید – بخش دوم

مرکز ترک اعتیاد آکسون ، کلینیک ترک اعتیاد آکسون : در مقاله مواد اعتیادآور جدید–بخش اول  بعضی از این مواد اعتیادآور را معرفی کردیم و به‌اختصار عوارض مصرف هرکدام را توضیح […]
۱۳۹۸-۰۸-۲۵
مرکز ترک اعتیاد

مواد اعتیادآور جدید – بخش اول

مرکز ترک اعتیاد آکسون ، کلینیک ترک اعتیاد آکسون : مواد اعتیادآور منحصر به چند مواد شناخته شده نیستند، متأسفانه در سال‌های اخیر مواد شیمیایی مختلفی وارد بازار می‌شود که […]