اختلال شخصیت وابسته چیست؟

۱۴۰۱-۰۳-۱۲
کلینیک ترک اعتیاد

اختلال شخصیت وابسته چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویرایش پنجم، اختلال شخصیت وابسته به عنوان یک اختلال روانی شناخته می شود. فرد مبتلا […]