۱۴۰۱-۰۲-۲۴
کلینیک ترک اعتیاد

مراقبت های پس از ترک اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: مراقبت های پس از ترک اعتیاد خود مرحله ای از درمان است که پس از ترک مواد مخدر یا ترک الکل باید […]
۱۴۰۱-۰۲-۱۷
کلینیک ترک اعتیاد

چگونه مصرف تفریحی مواد به اعتیاد تبدیل می شود؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اگر فردی بطور تفریحی مواد مصرف می کنند، فقط مواد مخدر یا مشروبات الکلی را از لحاظ اجتماعی مصرف می کند. این […]
۱۴۰۰-۱۲-۲۸
کلینیک ترک اعتیاد

افسردگی بعد از ترک الکل

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: شما تنها بیماری نیستید که بعد از ترک الکل دچار افسردگی می شوید. اثرات نوشیدن الکل ممکن است تا مدت ها پس […]
۱۴۰۰-۱۱-۳۰
کلینیک ترک اعتیاد

آیا معتادین هروئین توانایی عشق ورزیدن دارند؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: بسیاری از افراد برای رهایی فرد مبتلا به اعتیاد از چنگال این بلای خانمان سوز دست به هر کاری زده اند و […]
۱۴۰۰-۱۱-۲۳
کلینیک ترک اعتیاد

ترک اعتیاد در دوران کرونا

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: متخصصان و کارشناسان مجرب و آموزش دیده ما در کلینیک ترک اعتیاد آکسون، آماده خدمت رسانی، کمک و حمایت از خانواده ها […]