۱۳۹۶-۱۰-۲۹
روانکاوی اعتیاد و درمان شناختی رفتاری

روانکاوی اعتیاد و درمان شناختی رفتاری

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در مقالات قبلی به نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد و برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد اشاره کردیم. در کنار روش‌های […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۶
کلینیک ترک اعتیاد آکسون

بیماری ایدز و ارتباط آن با مواد مخدر – بخش اول

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در مقالات مربوط به پیشگیری از اعتیاد و برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد اشاره شد که اعتیاد و مصرف مواد اعتیاد آور […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۸
کلینیک ترک اعتیاد آکسون

بیماری ایدز و ارتباط آن با مواد مخدر – بخش دوم

کلینیک ترک اعتیاد آکسون ، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در بخش اول مقاله بیماری ایدز و ارتباط آن با مواد مخدر درباره ویروس HIV خواندیم، با نحوه عملکرد این […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۹
سیگار

سیگار و اعتیاد – پرسش و پاسخ

مقدمه امروزه مصرف سیگار که نوعی اعتیاد است، جایگاه خاصی در میان اقشار جامعه پیدا کرده و از شیوع بالایی برخوردار است. اکثر افراد بر این باور غلط هستند که […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
تغذیه در اعتیاد

اثرات منفی اعتیاد بر روی تغذیه

مقدمه اعتیاد به انواع مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی و بهداشتی است. که عوارض آن تهدیدی جدی برای جامعه می‌باشد. ترک اعتیاد شامل تغییرات عادات و رفتارهای منفی […]