چند ساعت بعد از مصرف الکل می توان قرص خورد

۱۴۰۰-۰۱-۱۴
مرکز ترک اعتیاد

عوارض مصرف هم زمان متادون و الکل

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: برخی از ترکیبات هستند که وقتی با هم استفاده میشوند بسیار مفید هستند، مانند کره بادام زمینی و ژله، اما ترکیب و […]