۱۳۹۹-۰۶-۱۵
مرکز ترک اعتیاد

عوارض مصرف زولپیدوم در دوران بارداری

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: در مقاله زولپیدوم چیست؟ با زولپیدوم و عوارض مصرف آن آشنا شدیم، اما این دارو به دلیل خواص آرامبخشی که دارد ممکن […]