انتشار اخبار ، مقالات و رویدادهای مرتبط با اعتیاد و درمان اعتیاد و موضوعات وابسته به آن.

۱۴۰۰-۱۱-۰۲
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر ورزش بر اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: ورزشکاران حرفه ای فشارهای مختلفی را بطور مداوم تحمل می کنند. برخی ورزشکاران معتقدند که در برابر احتمال سوء مصرف مواد مخدر […]
۱۴۰۰-۱۰-۲۵
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر ماری جوانا بر بهبود ضربه مغزی

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: در سال های اخیر، ضربه مغزی به موضوعی داغ و بسیار بحث برانگیز تبدیل شده است، زیرا بسیاری از ورزشکاران حرفه ای […]
۱۴۰۰-۱۰-۱۸
کلینیک ترک اعتیاد

چگونه معتاد هروئین را راضی به ترک کنیم؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: هروئین مخدری بسیار اعتیاد آور است که اعتیاد به آن عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد و تنها […]
۱۴۰۰-۱۰-۱۵
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه اعتیاد و قلدری

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: مراکز کنترل بیماری (CDC)، زورگویی و قلدری را به عنوان “هرگونه رفتار (های) ناخواسته تهاجمی و پرخاشگرانه توسط یک جوان دیگر یا […]
۱۴۰۰-۱۰-۱۱
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر کوکائین بر سلامت مصرف کننده

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: کوکائین یک محرک بسیار اعتیاد آور است که توانایی آسیب رساندن به سیستم قلبی عروقی و تنفسی را دارد و منجر به […]