۱۳۹۸-۰۸-۰۴
مرکز ترک اعتیاد آکسون

کتامین چیست؟

مرکز ترک اعتیاد آکسون ، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: کتامین نوعی داروی بیهوشی است، این دارو در سال 1963 به عنوان جایگزینی برای فن‌سیکلیدین و بیشتر برای استفاده در دامپزشکی […]