هیپنوتیزم درمانی

2018-01-19
روانکاوی اعتیاد

روانکاوی اعتیاد و درمان شناختی رفتاری

در کنار روش‌های درمان اعتیاد از جمله سم‌زدایی اعتیاد و درمان‌ دارویی اعتیاد، روانکاوی اعتیاد و درمان‌های روانشناختی نیز کمک بزرگی به درمان، پیشگیری از عود و بازگشت و توان […]