۱۴۰۰-۰۵-۳۰
مرکز ترک اعتیاد

تفاوت هروئین و کراک

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: سوء مصرف هروئین و کراک عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد که پیش تر به آنها پرداخته […]