2018-02-28
سیگار

سیگار و اعتیاد – پرسش و پاسخ

مقدمه امروزه مصرف سیگار که نوعی اعتیاد است، جایگاه خاصی در میان اقشار جامعه پیدا کرده و از شیوع بالایی برخوردار است. اکثر افراد بر این باور غلط هستند که […]