نشانه های سوء مصرف متادون

۱۴۰۱-۰۱-۲۰
کلینیک ترک اعتیاد

علائم اعتیاد به متادون

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: بسیاری از مردم با شنیدن خبر اپیدمی مصرف موادی همچون متادون، تریاک یا هروئین شگفت زده نمی شوند، چرا که این روزها […]