۱۴۰۳-۰۲-۲۲
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف پتیدین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: پتیدین، که با نام‌های تجاری دمرول و مپریدین هم شناخته می‌شود، یک داروی مسکن مخدر است که برای تسکین دردهای متوسط تا […]