مواد مخدر چند روز در بدن می ماند؟

۱۴۰۱-۰۳-۱۱
کلینیک ترک اعتیاد

شیشه چند روز در بدن می ماند؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: شیشه، یک محرک بسیار قوی با قدرت اعتیادآوری بالا می باشد و بدیهی است که سوء مصرف آن عوارض روانی و جسمانی […]