مصرف متادون در دوره ی بارداری

۱۳۹۷-۱۰-۲۲
مصرف متادون در دوره ی بارداری و شیردهی

عوارض مصرف متادون و مواد مخدر در بارداری

کلینیک ترک اعتیاد آکسون ، مرکز ترک اعتیاد آکسون:طبق آمار های رسمی کشور سالیانه تعداد بسیار زیادی نوزاد معتاد در کشور متولد میشوند که علت آن اعتیاد مادر به مواد […]