عواملی که خطر ابتلا به اختلال سازگاری را افزایش می دهند

۱۴۰۱-۰۴-۱۸
کلینیک ترک اعتیاد

اختلال سازگاری چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: تغییر، جزء اجتناب ناپذیر زندگی است. همه افراد باید با تغییرات عمده زندگی خود مانند تغییر شغل، پایان دادن به روابط یا […]