۱۴۰۲-۰۴-۳۱
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف کتامین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: کتامین یک داروی آنستزی آنالجزیک و هالوژنه‌ای است که ابتدا در دهه 1960 به عنوان یک داروی عمومی در جراحی استفاده شد. اما […]
۱۳۹۸-۰۸-۰۴
مرکز ترک اعتیاد آکسون

کتامین چیست؟

مرکز ترک اعتیاد آکسون ، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: کتامین نوعی داروی بیهوشی است، این دارو در سال 1963 به عنوان جایگزینی برای فن‌سیکلیدین و بیشتر برای استفاده در دامپزشکی […]