۱۴۰۲-۱۰-۰۲
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف کلونازپام

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: کلونازپام یک داروی ضداضطراب از خانواده بنزودیازپین است که برای کاهش اضطراب، تسکین عصبی و کنترل تشنج‌ها استفاده می‌شود. این دارو به […]