۱۴۰۳-۰۱-۱۸
کلینیک ترک اعتیاد

علائم اعتیاد و وابستگی به کتامین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: کتامین یک داروی بیهوشی است که متاسفانه بطور فزاینده‌ای به عنوان یک داروی مخدر بصورت تفریحی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد که این […]
۱۴۰۲-۰۴-۳۱
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف کتامین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: کتامین یک داروی آنستزی آنالجزیک و هالوژنه‌ای است که ابتدا در دهه 1960 به عنوان یک داروی عمومی در جراحی استفاده شد. اما […]