عوارض مصرف همزمان هروئین و کارفنتانیل

۱۴۰۰-۰۹-۲۰
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف همزمان هروئین و کارفنتانیل

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: در سال 2016، اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) هشدارى را به مردم و مقامات اجرای قانون در سراسر کشور در مورد […]