عوارض مصرف همزمان الکل و کوکائین

۱۴۰۱-۰۶-۲۶

عوارض مصرف همزمان الکل و کوکائین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: سوء مصرف الکل و کوکائین، هر کدام به تنهایی عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد اما مصرف […]