عوارض مصرف شیشه در مردان

۱۴۰۰-۰۲-۰۴
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف همزمان شیشه و الکل

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: متاسفانه طبق آمار میزان مصرف همزمان شیشه و الکل رو به افزایش است و نکته ای که ضروری است از آن اطلاع داشته […]
۱۳۹۹-۰۸-۱۰
مرکز ترک اعتیاد

علائم خماری شیشه

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: شیشه محرکی بسیار قوی است و تاثیر مستقیمی بر روی سیستم عصبی و مغز مصرف کننده دارد که در مقاله شیشه چیست؟ […]