عوارض روانی و جسمانی مصرف ترامادول

۱۴۰۲-۰۸-۲۷
مرکز ترک اعتیاد

عوارض روانی و جسمانی مصرف ترامادول

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: ترامادول، یک داروی ضد درد از خانواده آگونیست‌های گیرنده‌های اپیوییدی، به عنوان یکی از راهکارهای موثر در کاهش درد‌های مختلف استفاده می‌شود. […]